Blogg

Lan Marie og MDG svikter dere Oslo øst?

søndag 4. november, 2018
Dette er et åpent brev til byrådet i Oslo. Vi vil gjøre Oslos befolkning klar over det løftebruddet byrådet legger opp til i budsjettet for 2019. Der står det null kroner til ferdigstillelse av Klosterenga park, med skulpturer av den nylig avdøde kunstneren Bård Breivik. Vi er i sjokk over denne nyheten. Faktum er jo
at alle partier, i flere omganger, har lovet ferdigstillelse av Klosterenga Park. Selv på kommunens hjemmesider er det bekreftet. Byrådet garanterte så sent som sist sommer at det ville komme midler til parken. Etter 30 års kamp for belysning, gangveier og ferdigstillelse av Klosterenga park, snur dere.

Gamlebyen trenger mer enn plastgress, tomme løfter, utredninger og dokumenter. Vi trenger varig heving av kvalitet og bomiljø. Å feire 3 år ved makten med å dra teppet ut under planer dere tidligere har applaudert, er uklokt og oppleves som et svik. Mot innbyggerne i Oslo indre øst – mot Bård Breivik som trodde, da han døde i 2016, at hans visjon for parken endelig skulle realiseres.
Klosterenga park er så mye mer enn et grøntområde midt i byen.

Parken er en møteplass for barn og voksne fra bydelen, byen og for dem som kommer hit fra resten av verden. Her lekes og grilles det, her feires bursdager i sola, her møtes folk på tvers av generasjoner og kulturer, her har vi innsekthotell og kunst – og her kan vi høre småfuglene synge selv om tungtrafikken kun går noen hundre meter unna. Under parken går Hovinbekken i rør. En del av planen er å få den opp – til glede for mange flere enn oss som bor i området.
Vi trodde dere delte ønsket om å gjøre parken ferdig. Og nå regner vi med at dere ordner opp. Å investere i Klosterenga park er god miljøpolitikk, god sosialpolitikk, god kulturpolitikk og god integreringspolitikk. Det burde være enkel matematikk for et rødgrønt byråd. Nå skal bystyret behandle byrådets forslag til budsjett.

Vår oppfordring er klar:
La ord bli handling!

Vennlig hilsen
Klosterengas Venner
Gamlebyen beboerforening – 60 borettslag og 2.500 medlemmer langs parken og i Gamlebyen

Leave a Comment