STØTTESPILLERE

 

Vann- og avløpsetaten
Oslo Kommune
Bydel Gamle Oslo
Kultur- og Idrettsetaten
Gamlebyen beboerforening
VG
Norge 2000 AS