Klosterengas Venner

 

Klosterengas venner skal arbeide for å videre utvikle og forskjønne parken både som friluftsområde og skulpturpark.
Inngrep i parken og dens omgivelser skal bekjempes. Foreningen skal arbeide for forståelse for og kunnskap om Bård Breiviks kunst og parken.
Foreningen skal være en konstruktiv og kritisk samarbeidspartner for de offentlige organer som har oppgaver i, og ansvar for, parken.
 
Klosterengas venner på Facebook