FREMDRIFT

 

Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur. Et viktig tiltak i denne sammenheng er å gjenåpne gamle elve- og bekkeløp der dette er mulig. Byrådet har bedt Vann- og avløpsetaten i samarbeid med Friluftsetaten, å aktivt bidra til gjenåpning av lukkede elver og bekker.

 

Det foreligger nå planer på forprosjektnivå for gjenåpning av Hovinbekken fra Økern til Ensjø T-banestasjon. Fremdriftsplanen tilsier gjenåpning i 2014-15. Vann- og avløpsetaten vil i samarbeide med Friluftsetaten starte opp planarbeidet for strekningene Jordal Amfi og Klosterenga. Vann-og avløpsverket har derfor bedt om at Kulturetaten i samarbeide med Bård Breivik AS foretar en nødvendig bearbeiding og forenkling av skisseprosjektet for Klosterenga fra 14.11.06. Det vil utgjøre et godt grunnlag for den videre planleggingen.

 

Arbeidet med en forenkling av skisseprosjektet startet opp i oktober 2009. Underveis i prosessen søkte Bård Breivik, og ble tildelt 3 mill. av «Legatet til byens forskjønnelse» til gjennomføring av byggetrinn 3 av Klosterenga skulpturpark. Dette omfatter vannrennen «Slipset», «Ollesteinen» og den lange bølgende benken med tilhørende trapp.

 

I løpet av 2012-13 har det vært avholdt flere møter med en del av de berørte etatene om bearbeidingen av prosjektet. Med dette nye reviderte og forenklede prosjektet for gjenåpning av Hovinbekken på Klosterenga ligger kostnadene på samme nivå som for gjenåpning av Hovinbekken gjennom Ensjøbyen. Noen av skulpturelementene vil kreve ekstern finansiering, mens andre elementer i planen vil forutsette ulik kommunal finansiering.

 

Arbeidet er utført av Bård Breivik, siv.ark PA Larsen (designutvikling, 3Dillustrasjoner) og siv.ark. Jørn Skaare (prosjektleder).