Vann- og avløpsetaten

 

osloVann- og avløpsetaten har ansvaret for ditt drikkevann og avløpsvann i Oslo. Vår visjon er å sikre alle rent vann til alle formål. Vi forsørger over 600 000 innbyggere med vann fra våre vannverk. Vannkildene rundt om i Oslomarka er et godt utgangspunkt for god kvalitet på drikkevannet, og hvert døgn produserer Vann- og avløpsetaten over 274 millioner liter vann. For å sikre at vannet kommer frem til deg, jobber vi kontinuerlig med vedlikehold av renseanleggene, ledningsnettet og pumpestasjonene rundt om i byen.

Med til sammen 3750 kilometer ledningsnett er dette en omfattende jobb. Rensingen av avfallsvannet gjøres i samarbeid med Vestfjorden avløpsselskap (VEAS), hvor vi dekker Oslos andel av utgiftene til VEAS. Vann- og avløpsetaten i Oslo har en lang historie og gode tradisjoner. Mange av våre ansatte har jobbet hos oss i generasjoner, og det første ledningsnettet til vannforsyning i Oslo ble til i 1876. Derfor har vi solid erfaring og kompetanse når det gjelder rent vann og hvordan vi skal håndtere avløp. I tillegg til ansvar for vannkilder og vedlikehold av vannforsyningen, har vi tilsyn med vassdragene rundt om i byen.

les mer >>