Siv.ark.MNAL Jørn Skaare

 

Jørn Skaare er arkitekt og har fulgt prosjektet i dets ulike faser fra 1991, og har frem til i dag hatt forskjellige roller i prosessen.

 

– I perioden 1991 – 95, først som deltaker i Bydel Gamle Oslos snuoperasjon, deretter som medarbeider i Miljøbyen Gamle Oslo (MGO) med hovedansvar for middelalder og kultur.

 

«Hovinbekken Skulpturpark – Klosterenga» ble gjort til et av MGOs prioriterte prosjekter.

 

– Da prosjektet fikke en ny start i 1997 ble han prosjektleder, også med ansvar for byggemeldingen av Muren, Bassenget og Plassen.

 

– Etter åpningen i 2001 har han fungert som kontaktperson, pådriver og prosjektdeltaker sammen med Bård Breivik i forhold kommunale etater, bydelen og bla. Oslo Elveforum.

 

– I 2011 fikk han ansvar for utarbeidelse av ny reguleringsplan for Klosterenga Park. Dette arbeidet ser ut til å kunne avsluttes i 2014, og oppdragsgiver er Vann- og avløpsetaten.