BESKRIVELSE AV ANLEGGET

 

Klosterenga Park ligger i Gamlebyen mellom Grønlandsleiret og Jarlegata, og det er bydel Gamle Oslo som forvalter parken. Byrådet arbeider med en plan for ferdigstillelse og finansiering av Klosterenga Park i samarbeid med bydel Gamle Oslo og Kultur- og Idrettsetaten. En prosjektgruppe av medlemmer fra forskjellige virksomheter og kompetanseområder er satt sammen for å legge planer for det videre arbeidet i parken.

 

Målsettingen med parken har vært å tilføre bydel Gamle Oslo et rekreasjonsområde av høy kvalitet og å synliggjøre de verdiene som kulturminnene, naturen og levende bomiljøer utgjør.

 

Ved å gjøre kunstneriske uttrykk fra ulike kulturer tilgjenglige for en bred gruppe brukere, ønsker man at parken med sin flerkulturelle utforming kan bidra til økt respekt for hverandres kultur. I tillegg til den kunstneriske utformingen skal skulpturparken ha et landskapsmessig og økologisk aspekt.

 

Prosjektet startet som et lokalt initiativ for utvikling av bydel Gamle Oslo. Ildsjeler i bydel Gamle Oslo, Gamlebyen beboerforening fikk sammen med billedhugger Bård Breivik ideen til å hente frem Hovinbekken og la den renne gjennom Klosterenga i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng som Bård Breivik utformer.

 

Steinsamlingen fra Bård Breiviks prisbelønte Citadell-utstilling skal utgjøre grunnstammen i skulpturparken. Samlingen er på 300 tonn og består av skulpturer, landskapselementer og historisk byggestein.

 

Parken består av et langstrakt grøntareal med gangveier, lekeplasser og beplantning. Første byggetrinn av skulpturparken sto ferdig i 2000 og består av en mur som er 3,40 m høy og 40 m lang. Store deler av steinmaterialet i muren er gamle blokker tilhørende den ”tyske bestillingen” tegnet av Albert Speer. Steinblokkene er utført av nordiske steinhuggere den gang disse representerte det ypperste av steinhuggertradisjon. Ca. 20 m² av muren er utført i mønster fra flere andre kulturer og belagt med bladgull. Det er innlagt vannførende nisjer med buddhahoder, eggformer i sort norsk stein og fem kantformete søyleelementer fra Tyrkia.

 

Ved siden av muren er det nedsenkete bassenget som strekker seg i hele murens lengde. Belegget rundt bassenget er hentet fra Kina der Bård Breivik jaktet på stein med en naturlig stripe. Stripen utgjør mønsteret i belegget og leggemønsteret ble planlagt i forhold til denne. Dette er en asiatisk tradisjon der kunstuttrykket er i harmoni med naturens materiale.

 

Syd for bassenget ligger den flerkulturelle plassen. Intensjonen med den flerkulturelle plass er å fremskaffe et globalt kulturbilde. Tilgjengelig steintradisjon fra ulike deler av verden skal settes sammen på ett sted. Elementene er av forskjellig art: rene folkloristiske elementer, religiøse motiver og bidrag fra nålevende kunstnere. Belegget på plassen er i romersk forbandt, som kanskje er det mest klassiske leggemønster i Europa.

 

Noen fjernkulturelle skulpturelementer inngår som en del av parken, i tillegg til sokler og blokker, som tar i seg tradisjonen fra steinpullerter til søyletopper. Bård Breivik har også satt inn en «målepinn», med innhuggete nisjer som anskueliggjør dimensjonene i det romerske forbandtet. Endemuren i sydlig retning består av to rom tett besatt med elefantskulpturer og ett rom med forskjellige eggformer.

 

Fylkessteinene ble avduket lenger nede i parken i år 2000 på det som i fremtiden er planlagt som festplassen i parken. Dette er en gave til Oslo by fra landets fylker og Svalbard med støtte fra VG og Norge 2000 as. Gaven består av runde steiner, som er plukket ut og bearbeidet av Breivik med tanke på typiske steinsorter i hvert enkelt fylke. Klosterenga er med sin nærhet til Oslos eldste historie og sentrale plassering i Gamlebyen et velegnet sted for plassering av en slik tusenårsgave.

 

Enda litt lenger ned i parken der skogen danner et vakkert tak sommerstid finnes nok et basseng og andre skulpturelementer. Disse er også laget av Bård Breivik, men ble satt opp som en prøveoppstilling tidlig på 1990-tallet.